Pięciowyrazowy ciąg (-3, 1/2, x, y, 11) jest arytmetyczny. Liczby x oraz y są równe

Pięciowyrazowy ciąg \((-3, \frac{1}{2}, x, y, 11)\) jest arytmetyczny. Liczby \(x\) oraz \(y\) są równe:

Rozwiązanie

Krok 1. Obliczenie różnicy ciągu.
Znamy wartości dwóch pierwszych wyrazów, więc bez problemu możemy obliczyć różnicę ciągu arytmetycznego:
$$r=a_{2}-a_{1} \\
r=\frac{1}{2}-(-3) \\
r=3\frac{1}{2}$$

Krok 2. Obliczenie wartości liczb \(x\) oraz \(y\).
Liczba \(x\) będzie o \(3\frac{1}{2}\) większa od drugiego wyrazu ciągu, i analogicznie liczba \(y\) będzie o \(3\frac{1}{2}\) większa od trzeciego wyrazu ciągu, zatem:
$$x=\frac{1}{2}+3\frac{1}{2} \\
x=4$$

$$y=4+3\frac{1}{2} \\
y=7\frac{1}{2}=\frac{15}{2}$$

Odpowiedź

A

1 Komentarz
Inline Feedbacks
View all comments
oliwia

ja to policzyłam ze wzoru, ktorego niestety nie ma w tablicach b=a+c/2,
a to pierwszy wyraz ciągu
b drugi i wiadomo c trzeci