Na rysunku dany jest wykres funkcji y=f(x), której dziedziną jest zbiór D

Na rysunku dany jest wykres funkcji \(y=f(x)\), której dziedziną jest zbiór \(D\).

matura z matematykiWskaż zdanie prawdziwe.

Rozwiązanie

Krok 1. Ustalenie dziedziny funkcji.
Dziedzinę funkcji odczytujemy z osi iksów. Widzimy, że funkcja przyjmuje wartości dla argumentów od \(x=-3\) aż do \(x=3\) (choć bez \(x=3\), bo kropka jest niezamalowana). Jednak jest tutaj zaszyta pewna mała pułapka, bowiem ta funkcja nie przyjmuje wartości dla \(x=0\) i my ten fakt przy zapisywaniu dziedziny musimy uwzględnić. Z tego też względu:
$$D=\langle-3,0)\cup(0,3)$$

Krok 2. Ustalenie liczby miejsc zerowych.
Miejsca zerowe to miejsca przecięcia się wykresu z osią iksów. Widzimy wyraźnie, że jest jedno takie miejsce dla \(x=-1\). Zwróć też uwagę na to, że \(x=3\) nie jest miejscem zerowym, bo kropka jest tutaj niezamalowana.

Łącząc informacje z kroku pierwszego i drugiego widzimy wyraźnie, że prawidłowa jest trzecia odpowiedź.

Odpowiedź

C

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments