Funkcja wykładnicza – kurs (matura podstawowa)

Zagadnienia, które omawiam w tej części kursu:

  • Wzory oraz wykresy funkcji wykładniczych
  • Obliczanie poszczególnych wartości ze wzoru funkcji
  • Wyznaczanie wzoru funkcji wykładniczej
  • Zadania z wykorzystaniem funkcji wykładniczej


Zbiór zadań do tej części kursu:

Funkcja wykładnicza – zadania maturalne

1
Dodaj komentarz

bals

Jesteś kozakiem!