Na diagramie są przedstawione wyniki pomiaru wzrostu uczniów klasy 3d

Na diagramie są przedstawione wyniki pomiaru wzrostu uczniów klasy 3d.

matura z matematykiIle osób w tej klasie ma wzrost powyżej średniego?

Rozwiązanie

Krok 1. Obliczenie liczby wszystkich uczniów w klasie.
W klasie jest:
$$5+9+10+4+2=30\text{ uczniów}$$

Krok 2. Obliczenie średniego wzrostu.
Skorzystamy tutaj ze średniej arytmetycznej. W liczniku dodajemy do siebie wszystkie wyniki pomiaru wzrostu, a w mianowniku zapisujemy łączną liczbę uczniów:
$$śr=\frac{160\cdot5+165\cdot9+170\cdot10+175\cdot4+180\cdot2}{30} \\
śr=\frac{800+1485+1700+700+360}{30} \\
śr=\frac{5045}{30} \\
śr\approx168,2[cm]$$

Krok 3. Ustalenie ilu uczniów ma wzrost powyżej średniego.
Powyżej średniego wzrostu (czyli wzrost \(170cm\), \(175cm\) lub \(180cm\)) ma łącznie:
$$10+4+2=16\text{ uczniów}$$

Odpowiedź

D

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments