Mediana uporządkowanego, niemalejącego zestawu liczb: 1, 2, 3, x, 5, 8 jest równa 4. Wtedy

Mediana uporządkowanego, niemalejącego zestawu liczb: \(1,2,3,x,5,8\) jest równa \(4\). Wtedy:

\(x=2\)
\(x=3\)
\(x=4\)
\(x=5\)
Rozwiązanie:

Nasz ciąg składa się z sześciu liczb (czyli mamy parzystą liczbę wyrazów), stąd też mediana będzie średnią arytmetyczną trzeciej i czwartej liczby. To pozwala nam utworzyć równanie:
$$\frac{3+x}{2}=4 \\
3+x=8 \\
x=5$$

Odpowiedź:

D. \(x=5\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments