Proste o równaniach y=x+4 i y=-2x+m+1 przecinają się w punkcie

Proste o równaniach \(y=x+4\) i \(y=-2x+m+1\) przecinają się w punkcie, którego obie współrzędne są dodatnie. Wynika stąd, że \(m\) należy do przedziału:

Rozwiązanie

Ustalmy najpierw kiedy te dwie proste się ze sobą przetną. W tym celu musimy rozwiązać następujący układ równań:
\begin{cases}
y=x+4 \\
y=-2x+m+1
\end{cases}

Korzystając z metody podstawiania otrzymamy:
$$x+4=-2x+m+1 \\
3x=-3+m \\
x=-1+\frac{1}{3}m$$

Chcemy, by \(x\) był większy od zera, zatem:
$$-1+\frac{1}{3}m\gt0 \\
\frac{1}{3}m\gt1 \\
m\gt3$$

Wynika stąd, że \(m\) należy do przedziału \((3,+\infty)\).

Odpowiedź

D

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments