Liczba osobników pewnego zagrożonego wyginięciem gatunku zwierząt wzrosła

Liczba osobników pewnego zagrożonego wyginięciem gatunku zwierząt wzrosła w stosunku do liczby tych zwierząt z 31 grudnia 2011r. o \(120\%\) i obecnie jest równa \(8910\). Ile zwierząt liczyła populacja tego gatunku w ostatnim dniu 2011 roku?

\(4050\)
\(1782\)
\(7425\)
\(7128\)
Rozwiązanie:
Krok 1. Wprowadzenie oznaczeń do zadania.

\(x\) – liczba zwierząt w 2011 roku
\(x\) plus \(120\%x\), czyli \(2,2x\) – obecna liczba zwierząt

Krok 2. Ułożenie i rozwiązania równania.

Zgodnie z treścią zadania:
$$2,2x=8910 \\
x=4050$$

Odpowiedź:

A. \(4050\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments