Oblicz wartość parametru m, dla którego miejscem zerowym funkcji f(x)=5-2m/2x+2 jest liczba 4

Oblicz wartość parametru \(m\), dla którego miejscem zerowym funkcji \(f(x)=\frac{5-2m}{2}x+2\) jest liczba \(4\).

Rozwiązanie

Miejsce zerowe funkcji to argument \(x\), dla którego funkcja przyjmuje wartość równą \(0\). Krótko mówiąc, wystarczy do wzoru funkcji podstawić \(x=4\) i sprawdzić kiedy ta funkcja przyjmie wartość równą \(0\). Otrzymamy zatem równanie:
$$0=\frac{5-2m}{2}\cdot4+2 \\
0=(5-2m)\cdot2+2 \\
0=10-4m+2 \\
4m=12 \\
m=3$$

Odpowiedź

\(m=3\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments