Liczba 9^5*5^9/45^5 jest równa

Liczba \(\frac{9^5\cdot5^{9}}{45^5}\) jest równa:

\(45^{40}\)
\(45^{9}\)
\(9^{4}\)
\(5^{4}\)
Rozwiązanie:

Liczbę \(45\) znajdującą się w mianowniku możemy rozbić na iloczyn \(9\cdot5\), zatem:
$$\require{cancel}
\frac{9^5\cdot5^9}{45^5}=\frac{9^5\cdot5^9}{(9\cdot5)^5}=\frac{\cancel{9^5}\cdot5^9}{\cancel{9^5}\cdot5^5}= \\
=5^9:5^5=5^{9-5}=5^4$$

Odpowiedź:

D. \(5^{4}\)

2 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Ania

z jakiej to matury?