Nierówności kwadratowe – zadania maturalne

Nierówności kwadratowe - zadania

Zadanie 1. (1pkt) Największą liczbą całkowitą spełniającą nierówność \((4+x)^2\lt(x-4)(x+4)\) jest:

Zadanie 2. (1pkt) Do zbioru rozwiązań nierówności \((x-2)(x+3)\lt0\) należy liczba:

Zadanie 3. (1pkt) Zbiorem rozwiązań nierówności \(x(x+5)\gt0\) jest:

Zadanie 4. (1pkt) Zbiorem rozwiązań nierówności \((x-2)(x+3)\ge0\) jest:

Zadanie 5. (2pkt) Rozwiąż nierówność \(x^2-3x+2\le0\).

Zadanie 6. (2pkt) Rozwiąż nierówność \(x^2-x-2\le0\).

Zadanie 7. (2pkt) Rozwiąż nierówność: \(x^2-14x+24\gt0\).

Zadanie 8. (2pkt) Rozwiąż nierówność \(x^2+11x+30\le0\).

Zadanie 9. (2pkt) Rozwiąż nierówność \(3x^2-10x+3\le0\).

Zadanie 10. (2pkt) Rozwiąż nierówność \(x^2-3x+2\lt0\).

Zadanie 11. (2pkt) Rozwiąż nierówność \(-3x^2+3x+36\ge0\).

Zadanie 12. (2pkt) Rozwiąż nierówność: \(x^2+8x+15\gt0\).

Zadanie 13. (2pkt) Rozwiąż nierówność \(x^2-3x-10\lt0\).

Zadanie 14. (2pkt) Rozwiąż nierówność \(x^2-8x+7\ge0\).

Zadanie 15. (2pkt) Rozwiąż nierówność \(2x^2-7x+5\ge0\).

Zadanie 16. (2pkt) Rozwiąż nierówność \(3x-x^2\ge0\).

Zadanie 17. (2pkt) Rozwiąż nierówność \((2x-3)(3-x)\ge0\).

Zadanie 18. (2pkt) Rozwiąż nierówność \(-x^2-5x+14\lt0\).

Zadanie 19. (2pkt) Rozwiąż nierówność: \(-x^2-4x+21\lt0\).

Zadanie 20. (2pkt) Rozwiąż nierówność \(2x^2-4x\gt(x+3)(x-2)\).

Zadanie 21. (2pkt) Rozwiąż nierówność \(3x^2-9x\le x-3\).

Zadanie 22. (2pkt) Rozwiąż nierówność \(20x\ge4x^2+24\).

Zadanie 23. (2pkt) Rozwiąż nierówność \(2x^2-4x\ge x-2\).

Zadanie 24. (2pkt) Rozwiąż nierówność \(2x^2-4x\gt3x^2-6x\).

Zadanie 25. (2pkt) Rozwiąż nierówność \(3x^2-6x\ge(x-2)(x-8)\).

Zadanie 26. (2pkt) Rozwiąż nierówność \(2x^2+5x-3\gt0\).

Zadanie 27. (2pkt) Rozwiąż nierówność \(8x^2-72x\le0\).

Zadanie 28. (2pkt) Zbiorem rozwiązań nierówności \(ax+4\ge0\) z niewiadomą \(x\) jest przedział \((-\infty,2\rangle\). Wyznacz \(a\).

4
Dodaj komentarz

john

do zadania 20 źle narysowany rysunek :)