Ciąg (an), określony dla każdej liczby naturalnej n≥1, jest arytmetyczny. Różnica tego ciągu jest równa 2

Ciąg \((a_{n})\), określony dla każdej liczby naturalnej \(n\ge1\), jest arytmetyczny. Różnica tego ciągu jest równa \(2\) oraz \(a_{8}=48\). Czwarty wyraz tego ciągu jest równy:

Rozwiązanie

Z własności ciągów arytmetycznych wiemy, że:
$$a_{8}=a_{4}+4r$$

Wartość \(a_{8}=48\) podana jest w treści zadania, podobnie jak różnica \(r=2\), zatem:
$$48=a_{4}+4\cdot2 \\
48=a_{4}+8 \\
a_{4}=40$$

Odpowiedź

D

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments