Kalendarz i czas – Sprawdzian – Klasa 6

Sprawdzian dla klasy 6 zawiera zadania z zakresu:

  • Znajomość pojęć typu: kwartał, kwadrans
  • Liczba dni w poszczególnych miesiącach
  • Wyznaczanie dnia tygodnia na podstawie dat
  • Daty w formie liczb rzymskich
  • Upływ czasu pomiędzy godzinami
Trwa wczytywanie

Zobacz także inne sprawdziany i zadania:

Dodaj komentarz