Równanie okręgu – zadania maturalne

Równanie okręgu - zadania

Zadanie 1. (1pkt) Promień okręgu o równaniu \((x+2)^2+(y-1)^2=13\) jest równy:

Zadanie 2. (1pkt) Wskaż równanie okręgu o promieniu \(6\).

Zadanie 3. (1pkt) Dany jest okrąg o równaniu \((x+3)^2+(y+2)^2=16\). Długość tego okręgu jest równa:

Zadanie 4. (1pkt) Dany jest okrąg o równaniu \((x+4)^2+(y-6)^2=100\). Środek tego okręgu ma współrzędne:

Zadanie 5. (1pkt) Środek okręgu o równaniu \(x^2+(y+2)^2=1\) leży w punkcie:

Zadanie 6. (1pkt) Odległość między środkami okręgów o równaniach \((x+1)^2+(y-2)^2=9\) oraz \(x^2+y^2=10\) jest równa:

Zadanie 7. (2pkt) Wyznacz równanie okręgu o środku \(S=(4,-2)\) przechodzącego przez punkt \((0,0)\).

Zadanie 8. (1pkt) Punkt \(O\) jest środkiem okręgu przedstawionego na rysunku. Równanie tego okręgu ma postać:

matura z matematyki

Zadanie 9. (1pkt) Na okręgu o równaniu \((x-2)^2+(y+7)^2=4\) leży punkt:

Zadanie 10. (1pkt) Dany jest okrąg o środku \(S=(2,3)\) i promieniu \(r=5\). Który z podanych punktów leży na tym okręgu?

Zadanie 11. (1pkt) Punkt \(P=(-1,0)\) leży na okręgu o promieniu \(3\). Równanie tego okręgu może mieć postać:

Zadanie 12. (1pkt) Liczba punktów wspólnych okręgu o równaniu \((x-1)^2+y^2=4\) z prostą \(y=-1\) jest równa:

Zadanie 13. (1pkt) Styczną do okręgu \((x-1)^2+y^2-4=0\) jest prosta o równaniu:

3 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Maks

Przepraszam, mam pytanie, czemu w zadaniu czwartym liczba 4 została przekształcona we wzorze na -4.

Maks
Reply to  SzaloneLiczby

Ok, dziękuje