Liczba 5^8*16^-2 jest równa

Liczba \(5^8\cdot16^{-2}\) jest równa:

\(\left(\frac{5}{2}\right)^8\)
\(\frac{5}{2}\)
\(10^8\)
\(10\)
Rozwiązanie:

Pamiętając o tym, że \(16=2^4\), a także korzystając ze wzorów \((a^x)^y=a^{x\cdot y}\) oraz \(a^{-x}=\frac{1}{a^{x}}\) możemy całość rozpisać w następujący sposób:
$$5^8\cdot16^{-2}=5^8\cdot(2^4)^{-2}=5^8\cdot2^{-8}= \\
5^8\cdot\frac{1}{2^8}=\frac{5^{8}}{2^{8}}=\left(\frac{5}{2}\right)^8$$

Odpowiedź:

A. \(\left(\frac{5}{2}\right)^8\)

2 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Ola

Tu jest błąd, ostatnie równanie jest w porządku ale wynik źle zapisany
Ósemki w sensie potęgi się odejmuję i zostaje samo 5/2