Prosta o równaniu y=-4x+(2m-7) przechodzi przez punkt A=(2,-1). Wtedy

Prosta o równaniu \(y=-4x+(2m-7)\) przechodzi przez punkt \(A=(2,-1)\). Wtedy:

\(m=7\)
\(m=2\frac{1}{2}\)
\(m=-\frac{1}{2}\)
\(m=-17\)
Rozwiązanie:

Do równania z treści zadania musimy podstawić współrzędne punktu \(A\), czyli \(x=2\) oraz \(y=-1\) i rozwiązać powstałe równanie:
$$y=-4x+(2m-7) \\
-1=-4\cdot2+(2m-7) \\
-1=-8+2m-7 \\
-1=-15+2m \\
2m=14 \\
m=7$$

Odpowiedź:

A. \(m=7\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments