Funkcja liniowa f(x)=-1/2x+3

Funkcja liniowa \(f(x)=-\frac{1}{2}x+3\)

Rozwiązanie

Krok 1. Odczytanie współczynnika kierunkowego \(a\) i ustalenie, czy funkcja jest rosnąca czy malejąca.
Ze wzoru funkcji wynika, że współczynnik \(a=-\frac{1}{2}\). Skoro współczynnik kierunkowy \(a\) jest ujemny, to funkcja jest malejąca.

Krok 2. Ustalenie przez który punkt przechodzi funkcja liniowa.
Wszystkie wypisane punkty mają wartość współrzędnej iksowej równą \(x=0\), zatem podstawiając zero do wzoru funkcji otrzymamy:
$$f(0)=-\frac{1}{2}\cdot0+3 \\
f(0)=0+3 \\
f(0)=3$$

To oznacza, że funkcja przechodzi przez punkt o współrzędnych \((0,3)\). Prawidłową odpowiedzią jest więc odpowiedź ostatnia.

Odpowiedź

D

1 Komentarz
Inline Feedbacks
View all comments
Asia

Dziękuję za klarowne, mądre opisy do zadań, aż nauka robi się przyjemniejsza