Dane jest przybliżenie √5≈2,236

Dane jest przybliżenie \(\sqrt{5}\approx2,236\).Oceń prawdziwość podanych zdań.

\(\sqrt{20}\approx2\cdot2,236\)
\(\sqrt{500}\approx22,36\)
Rozwiązanie

Krok 1. Ocena prawdziwości pierwszego zdania.
Pierwsze zdanie jest prawdą, bo:
$$\sqrt{20}=\sqrt{4\cdot5}=2\sqrt{5}\approx2\cdot2,236$$

Krok 2. Ocena prawdziwości drugiego zdania.
Drugie zdanie jest prawdą, bo
$$\sqrt{500}=\sqrt{100\cdot5}=10\sqrt{5}\approx10\cdot2,236\approx22,36$$

Odpowiedź

1) PRAWDA

2) PRAWDA

2 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Gorgepig

Dzięki życie ratujesz ☁️

JJ

Fajnie że jesteście