Ciąg (27, 18, x+5) jest geometryczny. Wtedy

Ciąg \((27,\;18,\;x+5)\) jest geometryczny. Wtedy:

\(x=4\)
\(x=5\)
\(x=7\)
\(x=9\)
Rozwiązanie:
Krok 1. Obliczenie wartości \(q\).

Znamy wartość pierwszego i drugiego wyrazu, więc możemy wykorzystać tę informację do obliczenia wartości \(q\):
$$q=\frac{a_{2}}{a_{1}}=\frac{18}{27}=\frac{2}{3}$$

Krok 2. Obliczenie wartości trzeciego wyrazu.

Wartość trzeciego wyrazu ciągu geometrycznego obliczymy mnożąc wartość drugiego wyrazu przez obliczony przed chwilą iloraz \(q\):
$$a_{3}=a_{2}\cdot q \\
a_{3}=18\cdot\frac{2}{3} \\
a_{3}=12$$

Krok 3. Obliczenie wartości \(x\).

Skoro trzeci wyraz jest opisany wyrażeniem \(x+5\), a my wiemy, że jest on równy \(12\), to wystarczy utworzyć i rozwiązać proste równanie:
$$x+5=12 \\
x=7$$

Odpowiedź:

C. \(x=7\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments