Iloraz ciągu geometrycznego o wyrazie ogólnym an=2*7^n jest równy

Iloraz ciągu geometrycznego o wyrazie ogólnym \(a_{n}=2\cdot7^n\) jest równy:

Rozwiązanie

Iloraz ciągu geometrycznego możemy odczytać wprost ze wzoru - to będzie ta liczba, która jest podnoszona do potęgi, czyli w naszym przypadku \(q=7\). Gdybyśmy o tym nie pamiętali, to wystarczy wyliczyć wartość dwóch wyrazów i z nich wyznaczyć wartość ilorazu \(q\):
$$a_{1}=2\cdot7^1=2\cdot7=14 \\
a_{2}=2\cdot7^2=2\cdot49=98$$

Wtedy:
$$q=\frac{a_{2}}{a_{1}} \\
q=\frac{98}{14} \\
q=7$$

Odpowiedź

B

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments