W prostokątnym układzie współrzędnych umieszczone są dwa przystające trójkąty oraz prosta p tak, jak na rysunku

W prostokątnym układzie współrzędnych umieszczone są dwa przystające trójkąty oraz prosta \(p\) tak, jak na rysunku.

egzamin ósmoklasistyJeden trójkąt jest symetryczny do drugiego względem:

Rozwiązanie

Jeżeli nie dostrzegamy na pierwszy rzut oka względem czego została poprowadzona symetria, to sprawę ułatwi nam połączenie poszczególnych wierzchołków trójkątów przystających:
egzamin ósmoklasisty

Teraz wyraźnie widzimy, że symetria została poprowadzona względem punktu przecięcia prostej \(p\) z osią \(y\).

Odpowiedź

D

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments