W trójkącie ABC bok BC ma długość 13, a wysokość CD tego trójkąta dzieli bok AB

W trójkącie \(ABC\) bok \(BC\) ma długość \(13\), a wysokość \(CD\) tego trójkąta dzieli bok \(AB\) na odcinki o długościach \(|AD|=3\) i \(|BD|=12\). Długość boku \(AC\) jest równa:

Rozwiązanie

Krok 1. Sporządzenie rysunku pomocniczego.
Sytuacja z treści zadania wygląda następująco:
matura z matematyki

Krok 2. Obliczenie wysokości trójkąta, czyli długości boku \(CD\).
Spójrzmy na trójkąt \(DBC\). Możemy tutaj skorzystać z Twierdzenia Pitagorasa i zapisać, że:
$$12^2+h^2=13^2 \\
144+h^2=169 \\
h^2=25 \\
h=5 \quad\lor\quad h=-5$$

Ujemny wynik oczywiście odrzucamy, zatem zostaje nam \(h=5\).

Krok 3. Obliczenie długości odcinka \(AC\).
Spoglądamy teraz na trójkąt \(ADC\). Ponownie możemy skorzystać z Twierdzenia Pitagorasa i zapisać, że:
$$3^2+5^2=|AC|^2 \\
9+25=|AC|^2 \\
|AC|^2=34 \\
|AC|=\sqrt{34} \quad\lor\quad |AC|=-\sqrt{34}$$

Ujemny wynik odrzucamy, zatem zostaje nam \(|AC|=\sqrt{34}\).

Odpowiedź

A

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments