Basen ma długość 25 m. W najpłytszym miejscu jego głębokość jest równa 1,2 m

Basen ma długość \(25 m\). W najpłytszym miejscu jego głębokość jest równa \(1,2 m\). Przekrój podłużny tego basenu przedstawiono poglądowo na rysunku.Głębokość \(y\) basenu zmienia się wraz z odległością \(x\) od brzegu w sposób opisany funkcją:

$$y=\begin{cases} ax+b\quad \text{ dla }\quad 0\le x\le15 m \\

0,18x-0,9\quad \text{ dla }\quad 15 m\le x\le25 m \end{cases}$$Odległość \(x\) jest mierzona od płytszego brzegu w poziomie na powierzchni wody (zobacz rysunek). Wielkości \(x\) i \(y\) są wyrażone w metrach.

matura z matematyki

Zadanie 1.1. (1pkt) Największa głębokość basenu jest równa:

Zadanie 1.2. (2pkt) Oblicz wartość współczynnika \(a\) oraz wartość współczynnika \(b\).

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments