Równania trzeciego i wyższego stopnia – zadania maturalne

Równania trzeciego i wyższego stopnia - zadania

Zadanie 1. (1pkt) Równanie \((x+5)(x-3)(x^2+1)=0\) ma:

Zadanie 2. (1pkt) Rozwiązaniem równania \(x^2(x+1)=x^2-8\) jest:

Zadanie 3. (1pkt) Jedną z liczb, które spełniają nierówność \(-x^5+x^3-x\lt-2\), jest:

Zadanie 4. (2pkt) Rozwiąż równanie \(x(x^2-2x+3)=0\).

Zadanie 5. (2pkt) Rozwiąż równanie \((4-x)(x^2+2x-15)=0\).

Zadanie 6. (1pkt) Spośród liczb, które są rozwiązaniami równania \((x-8)(x^2-4)(x^2+16)=0\), wybrano największą i najmniejszą. Suma tych dwóch liczb jest równa:

1 Komentarz
Inline Feedbacks
View all comments
letka

świetna robota!!