Suma wszystkich pierwiastków równania (x+3)(x+7)(x-11)=0 jest równa

Suma wszystkich pierwiastków równania \((x+3)(x+7)(x-11)=0\) jest równa:

\(-1\)
\(21\)
\(1\)
\(-21\)
Rozwiązanie:
Krok 1. Obliczenie wartości wszystkich pierwiastków równania.

Nasze równanie przedstawione jest w postaci iloczynowej. Aby wartość takiego równania była równa zero, to któryś z nawiasów musi nam „wyzerować” to równanie, a więc któryś z nawiasów musi być równy zero. To oznacza, że rozwiązaniami równania (a więc potocznie rzecz ujmując jego pierwiastkami) będą:
$$x+3=0 \quad\lor\quad x+7=0 \quad\lor\quad x-11=0 \\
x=-3 \quad\lor\quad x=-7 \quad\lor\quad x=11$$

Krok 2. Obliczenie sumy pierwiastków.

$$S=-3+(-7)+11=1$$

Odpowiedź:

C. \(1\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments