Ze zbioru kolejnych liczb naturalnych {1,2,3,4,…,30} losujemy jedną liczbę. Prawdopodobieństwo zdarzenia

Ze zbioru kolejnych liczb naturalnych \(\{1,2,3,4,…,30\}\) losujemy jedną liczbę. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wylosowana liczba jest kwadratem liczby całkowitej, jest równe:

\(\frac{4}{30}\)
\(\frac{5}{30}\)
\(\frac{6}{30}\)
\(\frac{10}{30}\)
Rozwiązanie:

Spośród liczb od \(1\) do \(30\) tylko pięć jest kwadratem liczby całkowitej. Są to:
$$1,4,9,16,25$$

Prawdopodobieństwo wylosowania jednej z tych liczb będzie więc równe:
$$p=\frac{5}{30}$$

Odpowiedź:

B. \(\frac{5}{30}\)

2 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Anonim

A co z 27 i 8