Proste o równaniach y=(2m+1)x-4 i y=(6-3m)x+4 są równoległe wtedy, gdy

Proste o równaniach \(y=(2m+1)x-4\) i \(y=(6-3m)x+4\) są równoległe wtedy, gdy:

Rozwiązanie

Aby dwie proste były względem siebie równoległe, to muszą mieć jednakowy współczynnik kierunkowy. Skoro tak, to musimy rozwiązać następujące równanie:
$$2m+1=6-3m \\
5m=5 \\
m=1$$

To oznacza, że te dwie proste będą względem siebie równoległe tylko wtedy, gdy \(m=1\).

Odpowiedź

C

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments