Liczby naturalne

Co to są liczby naturalne?
Liczby naturalne towarzyszą nam niemal na każdym kroku. Za ich pomocą numerujemy budynki, przyporządkowujemy numer w dzienniku, czy też liczymy liczbę bramek, punktów itd.

Zbiór liczb naturalnych zapiszemy jako \(N=\{0,1,2,3,4,5…\}\).

Istnieje kilka sposobów zapisu tego czym są liczby naturalne, ale dla nas najważniejszą informacją jest to, że tworzą ciąg liczb całkowitych, które mają dodatnią wartość. Kwestią sporną jest to, czy uznawać zero jako liczbę naturalną, jednak większość stosuje zasadę, że zero pasuje do definicji liczby naturalnej. Często możemy też spotkać się z zapisem \(N_{+}\), który oznacza zbiór liczb naturalnych dodatnich, czyli właśnie bez zera.

Liczby naturalne – przykłady:

To są liczby naturalne, bo są jednocześnie całkowite i dodatnie:
$$1 \\
43 \\
231 \\
444$$
To nie są liczby naturalne, bo choć są całkowite, to nie są dodatnie:
$$-1 \\
-21 \\
-881 \\
-2222$$

To nie są liczby naturalne, bo choć są dodatnie, to nie spełniają warunku bycia liczbami całkowitymi:
$$0,5 \\
\sqrt{3} \\
88,01 \\
3365,001$$

3 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
rumci18

dobre to dobre!

annabaj

Czy liczbą naturalną i całkowitą jest ułamek 2/1, 6/3?
Czy ułamki należą do zbioru liczb naturalnych i całkowitych?