Liczby naturalne

Co to są liczby naturalne?
Liczby naturalne towarzyszą nam niemal na każdym kroku. Za ich pomocą numerujemy budynki, przyporządkowujemy numer w dzienniku, czy też liczymy liczbę bramek, punktów itd.

Zbiór liczb naturalnych zapiszemy jako N = {1,2,3,4,5…}

Istnieje kilka sposobów zapisu tego czym są liczby naturalne, ale dla nas najważniejszą informacją jest to, że tworzą ciąg liczb całkowitych, które mają dodatnią wartość. Kwestią sporną jest to, czy uznawać zero jako liczbę naturalną, jednak większość stosuje zasadę, że zero nie pasuje do definicji liczby naturalnej.

Liczby naturalne – przykłady:

To są liczby naturalne, bo są jednocześnie całkowite i dodatnie:
1
43
231
444
To nie są liczby naturalne, bo choć są całkowite, to nie są dodatnie:
-1
-21
-881
-2222

To nie są liczby naturalne, bo choć są dodatnie, to nie spełniają warunku bycia liczbami całkowitymi:
0,5
√3
88,01
3365,001

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments