Miejscem zerowym funkcji liniowej f określonej wzorem f(x)=-1/3(x+3)+5 jest liczba

Miejscem zerowym funkcji liniowej \(f\) określonej wzorem \(f(x)=-\frac{1}{3}(x+3)+5\) jest liczba:

Rozwiązanie

Miejsce zerowe to argument, dla którego funkcja przyjmuje wartość równą zero. Musimy więc sprawdzić kiedy \(-\frac{1}{3}(x+3)+5\) będzie równe \(0\), czyli musimy rozwiązać następujące równanie:
$$-\frac{1}{3}(x+3)+5=0 \\
-\frac{1}{3}x-1+5=0 \\
-\frac{1}{3}x+4=0 \\
-\frac{1}{3}x=-4 \quad\bigg/\cdot(-3) \\
x=12$$

Odpowiedź

D

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments