Rozwiązaniem równania -2=x-1/x+2 jest liczba

Rozwiązaniem równania \(-2=\frac{x-1}{x+2}\) jest liczba:

Rozwiązanie

Krok 1. Wprowadzenie założeń do zadania.
W mianowniku nie możemy mieć wartości równej zero, dlatego że w matematyce nie istnieje mnożenie przez zero. W związku z tym musimy zapisać założenie, że:
$$x+2\neq0 \\
x\neq-2$$

Krok 2. Rozwiązanie równania.
Teraz bez przeszkód możemy przejść do obliczeń, a całość najprościej będzie po prostu wymnożyć przez \(x+2\).
$$-2=\frac{x-1}{x+2} \quad\bigg/\cdot(x+2) \\
-2\cdot(x+2)=x-1 \\
-2x-4=x-1 \\
-3x=3 \\
x=-1$$

Odpowiedź

A

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments