Zależność temperatury w skali Fahrenheita (°F) od temperatury w skali Celsjusza (°C) wyraża się wzorem: f=9/5c+32

Zależność temperatury w skali Fahrenheita \((°F)\) od temperatury w skali Celsjusza \((°C)\) wyraża się wzorem: \(f=\frac{9}{5}c+32\) , gdzie \(f\) oznacza temperaturę w skali Fahrenheita, a \(c\) - w skali Celsjusza. 25 maja 2014 r. o godzinie 12 czasu lokalnego temperatura w Warszawie wynosiła \(20°C\), a w Nowym Jorku \(77°F\). O ile stopni temperatura w Nowym Jorku była wyższa od temperatury w Warszawie?

Rozwiązanie

Krok 1. Zapisanie temperatury w Warszawie w skali Fahrenheita.
Skoro temperatura w Warszawie wyniosła \(20°C\), to zgodnie ze wzorem podanym w treści zadania możemy zapisać, że:
$$f=\frac{9}{5}\cdot20+32 \\
f=36+32 \\
f=68$$

To oznacza, że w Warszawie mieliśmy temperaturę \(68°F\).

Krok 2. Wyznaczenie różnicy temperatur między dwoma miastami.
Skoro w Nowym Jorku mamy \(77°F\), a w Warszawie \(68°F\), to różnica temperatur wyniesie:
$$77°F-68°F=9°F$$

Odpowiedź

D

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments