Co to jest suma, różnica, iloczyn, iloraz…

Domyślam się, że ogólnie z podstawowymi działaniami matematycznymi nie masz już większych problemów. Potrafisz dodawać, odejmować, mnożyć, a nawet dzielić. Ale czy pamiętasz jak nazywają się poszczególne części składowe każdego z tych działań matematycznych?

Dodawanie:
Składnik + składnik = suma

Odejmowanie:
Odjemna – odjemnik = różnica

Mnożenie:
Czynnik \(\cdot\) czynnik = iloczyn

Dzielenie:
Dzielna : dzielnik = iloraz

Dlaczego to jest takie ważne?

Możesz mi wierzyć, bądź też nie, ale zdarza się, że ktoś potrafi rozwiązać jakieś zadanie, a mimo tego otrzymuje zły wynik, bo źle zapamiętał nazwy poszczególnych elementów działań matematycznych. Głównym winowajcą jest pomyłka związana z tym czym iloczyn, a czym jest iloraz (z pozostałymi nazwami raczej nie macie problemów). Co więc zrobić, żeby raz na zawsze zapamiętać te nazwy poprawnie? Zobacz:

Liczby, które przez siebie mnożymy, nazywamy czynnikami. Więc iloCZYN będzie wynikiem mnożenia CZYNników. Proste porównanie dwóch słów sprawia, że już teraz nie powinieneś mieć wątpliwości co to jest iloczyn, a tym samym co to jest iloraz.

Zobacz także:

14
Dodaj komentarz

Rebela

Jak mam rozumieć i rozwiązać takie zad . Oblicz sumy i różnice liczb i przykład 42i24
Suma
Różnica
O co common??????

Marta

42+24- to jest suma
42-24-to jest różnica

Anonim

całkiem mi pomogło

Anonim

Łoł jak mogłem zapomnieć dzięki

Lilunia

Bardzo pomocne
Dzięki
Zapomniałam
Mnożenie – iloczyn
Dzielenie – iloraz

KASIA

Super wyjaśnione – dziękuję

nikto

super wyjaśnione

Marlena

Jak rozwiązać te zadanie: liczba jest o 8 większa od różnicy liczb 42 i 5 proszę o wytłumaczenie

Stepin

Dzięki za omówienie

Simon

Fajne

Xd

Dodawanie:
Składnik + składnik = suma

Odejmowanie:
Odjemna – odjemnik = różnica

Mnożenie:
Czynnik ⋅ czynnik = iloczyn

Dzielenie:
Dzielna : dzielnik = iloraz