Wierzchołek paraboli o równaniu y=-3(x+1)^2 ma współrzędne

Wierzchołek paraboli o równaniu \(y=-3(x+1)^2\) ma współrzędne:

\((-1,0)\)
\((0,-1)\)
\((-1,-1)\)
\((0,1)\)
Rozwiązanie:

Parabola określona wzorem \(y=a(x-p)^2+q\) ma swój wierzchołek w punkcie \(W=(p;q)\). Spróbujmy więc dopasować równanie z treści zadania do tego wzoru i tym samym określić współrzędne wierzchołka. Krótko mówiąc – musimy doprowadzić do sytuacji, by w nawiasie zamiast sumy znalazła się różnica dwóch liczb (bo tak jest we wzorze):
$$y=-3(x+1)^2 \\
y=-3(x-(-1))^2+0$$

Z takiego zapisu jasno wynika, że \(p=-1\) oraz \(q=0\). W związku z tym współrzędne paraboli to \(W=(-1;0)\).

Odpowiedź:

A. \((-1,0)\)

2 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Piotr

czemu +1 zamieniło się w -(-1)?