Na rysunku przedstawiono dwie figury. Figura I powstała przez usunięcie dwóch kwadratów jednostkowych

Na rysunku przedstawiono dwie figury. Figura I powstała przez usunięcie dwóch kwadratów jednostkowych z kwadratu o boku długości \(6\), a figura II powstała przez usunięcie dwóch kwadratów jednostkowych z prostokąta o bokach długości \(4\) i \(8\).egzamin ósmoklasistyOceń prawdziwość podanych zdań.

Obwód figury I jest równy obwodowi kwadratu o boku \(6\).
Obwód figury II jest większy od obwodu figury I.
Rozwiązanie

Krok 1. Ocena prawdziwości pierwszego zdania.
Obwód pierwszej figury jest faktycznie równy obwodowi kwadratu \(6\times6\). Najprościej jest to wykazać obliczając tej figury:
$$Obw_{1}=6+6+4+1+2+5=24 \\
Obw_{kw}=4\cdot6=24$$

Krok 2. Ocena prawdziwości drugiego zdania.
Drugie zdanie jest prawdą, co można wykazać obliczając obwód tej drugiej figury:
$$Obw_{2}=8+4+5+1+2+1+4=25$$

Obwód tej drugiej figury jest więc o jedną jednostkę większy od obwodu pierwszej figury.

Odpowiedź

1) PRAWDA

2) PRAWDA

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments