Doświadczenie losowe polega na dwukrotnym rzucie symetryczną sześcienną kostką do gry, która na każdej ściance ma inną liczbę oczek

Doświadczenie losowe polega na dwukrotnym rzucie symetryczną sześcienną kostką do gry, która na każdej ściance ma inną liczbę oczek - od jednego do sześciu. Niech \(p\) oznacza prawdopodobieństwo otrzymania w drugim rzucie liczby oczek podzielnej przez \(3\). Wtedy:

Rozwiązanie

Pierwszy rzut nie ma żadnego wpływu na rzut drugi. W związku z tym w drugim rzucie mamy standardowo \(6\) zdarzeń elementarnych (bo może wypaść \(1,2,3,4,5,6\)) i mamy \(2\) zdarzenia sprzyjające (podzielne przez \(3\) są zarówno \(3\) jak i \(6\)). To oznacza, że prawdopodobieństwo wystąpienia tej sytuacji jest równe:
$$p=\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$$

Odpowiedź

C

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments