Wyrażenie wymierne W=16x^2-25/16x^2+40x+25 po skróceniu przyjmuje postać

Wyrażenie wymierne \(W=\frac{16x^2-25}{16x^2+40x+25}\) po skróceniu przyjmuje postać:

Rozwiązanie

Korzystając ze wzorów skróconego mnożenia możemy rozpisać to wyrażenie w następujący sposób:
$$\require{cancel}W=\frac{16x^2-25}{16x^2+40x+25} \\
W=\frac{(4x-5)(4x+5)}{(4x+5)^2} \\
W=\frac{(4x-5)\cancel{(4x+5)}}{(4x+5)\cancel{(4x+5)}} \\
W=\frac{4x-5}{4x+5}$$

Odpowiedź

A

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments