Na rysunku przedstawiono kształt i wymiary elementu układanki

Na rysunku przedstawiono kształt i wymiary elementu układanki, w którym sąsiednie boki są do siebie prostopadłe.

egzamin ósmoklasistyZ takich elementów zbudowano dwie figury przedstawione na poniższym rysunku.

egzamin ósmoklasistyOceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Obwód figury I jest o \(2b\) większy od obwodu figury II.

Pole figury II jest równe \(12a^2\).

Rozwiązanie

Krok 1. Ocena prawdziwości pierwszego zdania.
Obwód pierwszej figury będzie równy:
$$Obw_{I}=b+b+b+a+a+a+a+b+b+b \\
Obw_{I}=4a+6b$$

Obwód drugiej figury będzie równy:
$$Obw_{II}=a+b+b+b+a+b+b+b \\
Obw_{II}=2a+6b$$

To oznacza, że pierwsze zdanie jest fałszem, bo obwód I figury jest większy o \(2a\), a nie o \(2b\).

Krok 2. Ocena prawdziwości drugiego zdania.
Powinniśmy dostrzec, że każdy element układanki ma pole powierzchni równe \(3a^2\).
egzamin ósmoklasisty

Druga figura składa się z czterech elementów, zatem jej pole będzie równe:
$$P=4\cdot3a^2 \\
P=12a^2$$

Zdanie jest więc prawdą.

Odpowiedź

1) FAŁSZ

2) PRAWDA

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments