W tabeli podano oceny z matematyki pewnego ucznia. Średnia ważona tego zestawu danych w zaokrągleniu

W tabeli podano oceny z matematyki pewnego ucznia.

matura z matematykiŚrednia ważona tego zestawu danych w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku jest równa:

Rozwiązanie

Aby obliczyć średnią ważoną musimy w liczniku dodawać do siebie iloczyny wag i ocen, a w mianowniku musimy dać sumę wszystkich wag. Całość będzie wyglądać w następujący sposób:
$$śr=\frac{1\cdot5+1\cdot1+2\cdot4+2\cdot2+3\cdot4+3\cdot3+1\cdot5}{1+1+2+2+3+3+1} \\
śr=\frac{5+1+8+4+12+9+5}{13} \\
śr=\frac{44}{13} \\
śr\approx3,38$$

Odpowiedź

B

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments