Liczba 6/√[3]27 jest równa

Liczba \(\frac{6}{\sqrt[3]{27}}\) jest równa:

Rozwiązanie

\(\sqrt[3]{27}=3\), bo \(3^3=27\). W związku z tym:
$$\frac{6}{\sqrt[3]{27}}=\frac{6}{2}=3$$

Odpowiedź

D

Dodaj komentarz