Równanie -3(9-x^2)(x+3)/x(x+3)=0

Równanie \(\begin{split}\frac{-3(9-x^2)(x+3)}{x(x+3)}=0\end{split}\):

Rozwiązanie

Krok 1. Zapisanie założeń.
Z racji tego iż w matematyce nie istnieje dzielenie przez zero, to wartość w mianowniku musi być różna od zera. Stąd też:
$$x(x+3)\neq0 \\
x\neq0 \quad\lor\quad x\neq-3$$

Krok 2. Rozwiązanie równania.
Na początek musimy wymnożyć obie strony równania przez \(x(x+3)\), pozbywając się w ten sposób mianownika:
$$\frac{-3(9-x^2)(x+3)}{x(x+3)}=0 \quad\bigg/\cdot x(x+3) \\
-3(9-x^2)(x+3)=0 \quad\bigg/:-3 \\
(9-x^2)(x+3)=0$$

Otrzymaliśmy postać iloczynową, zatem aby wartość równania była równa zero, to któryś z nawiasów musi nam tę równość wyzerować. W związku z tym:
$$9-x^2=0 \quad\lor\quad x+3=0 \\
x^2=9 \quad\lor\quad x=-3 \\
x=3 \quad\lor\quad x=-3 \quad\lor\quad x=-3$$

Krok 3. Weryfikacja rozwiązań z założeniami.
Otrzymaliśmy dwa możliwe rozwiązania: \(x=3\) oraz \(x=-3\). Jednak z założeń wynika, że \(x\neq-3\) i dlatego też to ujemne rozwiązanie musimy odrzucić. To oznacza, że to równanie ma tylko jedno rozwiązanie i jest nim \(x=3\).

Odpowiedź

B

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments