W ciągu geometrycznym an mamy a3=5 i a4=15. Wtedy wyraz a5 jest równy

W ciągu geometrycznym \((a_{n})\) mamy \(a_{3}=5\) i \(a_{4}=15\). Wtedy wyraz \(a_{5}\) jest równy:

\(10\)
\(20\)
\(75\)
\(45\)
Rozwiązanie:
Krok 1. Obliczenie wartości iloczynu ciągu geometrycznego.

Znając wartość dwóch kolejnych wyrazów ciągu możemy obliczyć jego iloraz:
$$q=\frac{a_{4}}{a_{3}} \\
q=\frac{15}{5} \\
q=3$$

Krok 2. Wyznaczenie wartości piątego wyrazu.

Skoro znamy czwarty wyraz tego ciągu oraz iloczyn \(q\) to piąty wyraz możemy obliczyć już niemalże w pamięci, bo wystarczyłoby te dwie liczby przez siebie pomnożyć, czyli wykonać działanie \(15\cdot3=45\).

Gdybyśmy chcieli zapisać to matematycznie (co może się przydać Ci przy innych zadaniach) to można byłoby tu zastosować następujący wzór:
$$a_{n}=a_{k}\cdot q^{n-k}$$

Za pomocą tego wzoru obliczymy wartość \(n\)-tego wyrazu ciągu, jeśli znamy wartość dowolnego innego wyrazu tego ciągu (\(k\)) oraz jeśli znamy iloczyn tego ciągu. Zatem:
$$a_{5}=a_{4}\cdot q^{5-4} \\
a_{5}=15\cdot 3^1 \\
a_{5}=45$$

Odpowiedź:

D. \(45\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments