Prostą równoległą do prostej o równaniu y=2/3x-4/3 jest prosta dana równaniem

Prostą równoległą do prostej o równaniu \(y=\frac{2}{3}x-\frac{4}{3}\) jest prosta dana równaniem:

\(y=-\frac{2}{3}x+\frac{4}{3}\)
\(y=\frac{2}{3}x+\frac{4}{3}\)
\(y=\frac{3}{2}x-\frac{4}{3}\)
\(y=-\frac{3}{2}x-\frac{4}{3}\)
Rozwiązanie:

Aby dwie proste były względem siebie równoległe to muszą mieć identyczny współczynnik kierunkowy \(a\). W naszym przypadku prosta z treści zadania ma \(a=\frac{2}{3}\), więc i prosta do niej równoległa musi mieć tą samą wartość tego współczynnika. W odpowiedziach tylko drugie równanie spełnia warunki naszego założenia i to jest tym samym prawidłowa odpowiedź.

Odpowiedź:

B. \(y=\frac{2}{3}x+\frac{4}{3}\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments