Na rysunku przedstawiono fragment siatki prostopadłościanu oraz podano długości niektórych jego krawędzi

Na rysunku przedstawiono fragment siatki prostopadłościanu oraz podano długości niektórych jego krawędzi.

egzamin ósmoklasistySuma długości wszystkich krawędzi prostopadłościanu jest równa:

Rozwiązanie

Z przedstawionej siatki wynika, że mamy tutaj prostopadłościan o wymiarach \(3\times4\times5\). W prostopadłościanie mamy \(12\) krawędzi: po \(4\) krawędzie o długości \(3\), \(4\) oraz \(5\), zatem suma ich długości wyniesie:
$$4\cdot3+4\cdot4+4\cdot5=12+16+20=48$$

Odpowiedź

C

1 Komentarz
Inline Feedbacks
View all comments
Jalol

Pomocne