Uczniowie pewnej klasy zostali poproszeni o odpowiedź na pytanie: „Ile osób liczy twoja rodzina?”

Uczniowie pewnej klasy zostali poproszeni o odpowiedź na pytanie: „Ile osób liczy twoja rodzina?” Wyniki przedstawiono w tabeli:
$$
\begin{array}{c|c}
\text{Liczba osób w rodzinie} & \text{Liczba uczniów} \\
\hline
3 & 6 \\
4 & 12 \\
x & 2
\end{array}
$$

Średnia liczba osób w rodzinie dla uczniów tej klasy jest równa \(4\). Wtedy liczba \(x\) jest równa:

\(3\)
\(4\)
\(5\)
\(7\)
Rozwiązanie:

Naszym zadaniem jest tak naprawdę podstawienie wszystkich danych do standardowego wzoru na średnią ważoną, pamiętając o tym, że trzeba odpowiednio wymnożyć liczbę dzieci przez liczbę posiadanego rodzeństwa. W ten sposób powstanie nam równanie, które po prostu musimy rozwiązać, tak więc:
$$\frac{3\cdot6+4\cdot12+x\cdot2}{6+12+2}=4 \\
\frac{18+48+2x}{20}=4 \quad\bigg/\cdot20 \\
66+2x=80 \\
2x=14 \\
x=7$$

Odpowiedź:

D. \(7\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments