Średnia arytmetyczna zestawu danych: 2, 4, 7, 8, 9 jest taka sama jak średnia arytmetyczna zestawu danych: 2, 4, 7, 8, 9, x

Średnia arytmetyczna zestawu danych: \(2, 4, 7, 8, 9\) jest taka sama jak średnia arytmetyczna zestawu danych: \(2, 4, 7, 8, 9, x\). Wynika stąd, że:

\(x=0\)
\(x=3\)
\(x=5\)
\(x=6\)
Rozwiązanie:

Skoro średnie arytmetyczne są sobie równe, to możemy ułożyć proste równanie:
$$\frac{2+4+7+8+9}{5}=\frac{2+4+7+8+9+x}{6} \\
\frac{30}{5}=\frac{30+x}{6} \\
6=\frac{30+x}{6} \\
36=30+x \\
x=6$$

Odpowiedź:

D. \(x=6\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments