Trygonometria

Trygonometria jest dziedziną matematyki, w której analizujemy i obliczamy zależności między kątami trójkąta oraz długościami jego boków. Poszczególne zależności są dla nas bardzo pomocne we wszelkiego rodzaju obliczeniach nie tylko na lekcjach matematyki, ale także w życiu codziennym (głównie w budownictwie, astronomii, geodezji itp.).

Dzięki trygonometrii będziemy w stanie obliczyć np.:
• długość boku trójkąta prostokąta znając jedynie miara kąta ostrego oraz długość jednego z boków
• miarę kąta ostrego w trójkącie prostokątnym znając długości dwóch boków takiego trójkąta
• pola powierzchni figur w których dany będzie kąt i odpowiednie długości boków
• różnorodne miary kluczowych odcinków w figurach płaskich oraz bryłach

Trygonometria w szkole opiera się przede wszystkim na trzech głównych funkcjach trygonometrycznych, którymi są sinus (\(sin\)), cosinus (\(cos\)) oraz tangens (\(tg\)). Opis tych funkcji oraz inne pozostałe zagadnienia zostały opisane w poniższych tematach:

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments