Średnia arytmetyczna ośmiu liczb: 3, 5, 7, 9, x, 15, 17, 19 jest równa 11. Wtedy

Średnia arytmetyczna ośmiu liczb: \(3,5,7,9,x,15,17,19\) jest równa \(11\). Wtedy:

\(x=1\)
\(x=2\)
\(x=11\)
\(x=13\)
Rozwiązanie:

Ze wzoru na średnią arytmetyczną możemy ułożyć następujące równanie:
$$\frac{3+5+7+9+x+15+17+19}{8}=11 \\
\frac{75+x}{8}=11 \quad\bigg/\cdot8 \\
75+x=88 \\
x=13$$

Odpowiedź:

D. \(x=13\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments