Romb

Romb to czworokąt, którego wszystkie boki są równej długości.

romb

a – bok rombu
e, f – przekątne rombu
h – wysokość rombu

Wzory na pole rombu:
wzór na pole rombu

wzór na pole rombu z przekątnymi

wzór na pole rombu z sinusem

Wzór na obwód rombu:
obwód rombu

Własności rombu:
– wszystkie boki równej długości
– sąsiadujące ze sobą kąty mają łączną miarę 180 stopni
– przekątne rombu przecinają się dokładnie w połowie i dodatkowo zawsze pod kątem prostym
– środek przecięcia się przekątnych rombu jest jednocześnie środkiem okręgu wpisanego w romb
– przekątne rombu dzielą kąty na dwie równe części (są więc jednocześnie dwusiecznymi kątów)

2
Dodaj komentarz

Człowiek

Wydaje mi się że są tu tylko przykłady pola figur ponieważ zadanie nie wyświetla mi się