Odczytywanie informacji z tablic trygonometrycznych – zadania maturalne

Odczytywanie informacji z tablic trygonometrycznych - zadania

Zadanie 1. (1pkt) Kąt \(α\) jest ostry i \(tgα=1\). Wówczas:

Zadanie 2. (1pkt) Wartość wyrażenia \((tg60°+tg45°)^2-sin60°\) jest równa:

Dodaj komentarz