Odczytywanie informacji z tablic trygonometrycznych – zadania maturalne

Odczytywanie informacji z tablic trygonometrycznych - zadania

Zadanie 1. (1pkt) Kąt \(α\) jest ostry i \(tgα=1\). Wówczas:

Zadanie 2. (1pkt) Wartość wyrażenia \((tg60°+tg45°)^2-sin60°\) jest równa:

Zadanie 3. (1pkt) Liczba \(tg30°-sin30°\) jest równa:

5
Dodaj komentarz

Asinek

Wydaje mi się że w zad 2 przy obliczeniu wartości skorzystał Pan ze wzoru skróconego mnożenia tylko zastanawiam się dlaczego. Nie można było po prostu podnieść wartości z nawiasu do potęgi i obliczyć 3+1 ?