Podstawy statystyki – Sprawdzian – Klasa 7

Sprawdzian dla klasy 7 zawiera zadania z zakresu:

  • Obliczanie średniej arytmetycznej
  • Wyznaczanie mediany
  • Odczytywanie i interpretacja danych z wykresów
  • Podstawowe informacje o prawdopodobieństwie
  • Zdarzenia losowe typu rzut kostką lub monetą
Trwa wczytywanie

Zobacz także inne sprawdziany i zadania:

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!