Rzucono sześcienną kostką do gry. Prawdopodobieństwo, że wyrzucona liczba oczek jest liczbą pierwszą, wynosi

Rzucono sześcienną kostką do gry. Prawdopodobieństwo, że wyrzucona liczba oczek jest liczbą pierwszą, wynosi:

Rozwiązanie

Krok 1. Ustalenie liczby wszystkich możliwych zdarzeń elementarnych.
Na kostce może wypaść jeden z sześciu wyników, zatem liczba wszystkich kombinacji będzie równa \(|Ω|=6\).

Krok 2. Ustalenie liczby zdarzeń sprzyjających.
Liczbami pierwszymi są \(2, 3, 5\). Liczba \(1\) nie jest liczbą pierwszą! W związku z tym tylko trzy przypadki spełniają warunki zadania, stąd też możemy napisać, że \(|A|=3\).

Krok 3. Obliczenie prawdopodobieństwa.
Prawdopodobieństwo obliczymy korzystając ze wzoru:
$$P(A)=\frac{|A|}{|Ω|}=\frac{3}{6}$$

Odpowiedź

B

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments